Technology of Increasing Physical Activity of University Students

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Aluna Publishing
Анотація
To check the effectiveness of authors’ technology of increasing physical activity of university students. Materials and Methods: The research involved 369 students (including 197 males and 172 females). All students were divided into control (CG) and experimental groups (EG). The EG included 188 students (105 males, 83 females), the CG – 181 students (92 males, 89 females) respectively. The effectiveness of authors’ technology was assessed by the following indicators: the amount of physical activity; the dynamics of students’ physical fitness during four years of studying. Results: The results of the experiment show that authors’ technology contributes to increasing the amount of students’ physical activity and improving the level of their physical fitness. The students (both males and females) of the EG were recorded to have significantly better indicators than the CG. Conclusions: The experimental work confirmed the effectiveness, functionality and adaptability of the authors’ technology of increasing physical activity of university students. A high level of physical activity of students will contribute to strengthening their health and improving the efficiency of their future professional activities. Перевірено ефективність авторської технології підвищення рухової активності студентів вищих навчальних закладів. Матеріали та методи: У дослідженні взяли участь 369 студентів (з них 197 юнаків та 172 дівчини). Всі студенти були розподілені на контрольну (КГ) та експериментальну групи (ЕГ). До ЕГ увійшли 188 студентів (105 юнаків, 83 дівчини), до КГ - 181 студент (92 юнаки, 89 дівчат) відповідно. Ефективність авторської технології оцінювали за такими показниками: обсяг рухової активності; динаміка фізичної підготовленості студентів протягом чотирьох років навчання. Результати: Результати експерименту свідчать, що авторська технологія сприяє збільшенню обсягу рухової активності студентів та підвищенню рівня їхньої фізичної підготовленості. Зафіксовано достовірно кращі показники у студентів (як юнаків, так і дівчат) ЕГ, ніж у КГ. Висновки: Експериментальна робота підтвердила ефективність, функціональність та адаптивність авторської технології підвищення рухової активності студентів вищих навчальних закладів. Високий рівень рухової активності студентів сприятиме зміцненню їхнього здоров'я та підвищенню ефективності майбутньої професійної діяльності.
Опис
Ключові слова
physical activity, fitness, physical education, students, фізична активність, фітнес, фізичне виховання, студенти
Цитування
Technology of Increasing Physical Activity of University Students / G. P. Griban, O. B. Mekhed, B. S. Semeniv, O. V. Khurtenko, V. O. Koval, T. M. Khliebnikova, T. S. Skyrda // Acta Balneologica. – 2022. – Т. 64, № 5 (171). – Pp. 451–456.