Біблійна герменевтика у творах Дмитра Туптала

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2007
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівсьвій національний університет імені Івана Франка; Апріорі
Анотація
Досліджуються архетипи фіґур, знаків, символів у прозі Дмитра Туптала як вияв існування герменевтичної системи, що відповідає загальним принципам біблійної герменевтики. The archetypes of figures, signs, and symbols in Dmytro Tuptal's prose are studied as manifestations of the existence of a hermeneutic system that corresponds to the general principles of biblical hermeneutics.
Опис
Ключові слова
Дмитро Туптало, герменевтична система, фіґура, знак, символ, архетип, Dmytro Tuptalo, hermeneutic system, figure, sign, symbol, archetype
Цитування
Левченко Н. М. Біблійна герменевтика у творах Дмитра Туптала / Н. М. Левченко // Дмитро Туптало у світі українського бароко : зб. наук. пр. / [Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; наук. ред. Б. Криса]. – Львів : Апріорі, 2007. – (Львівська медієвістика). – С. 87–96.