Вивчення англійської мови у ВНЗ засобами Інтернет-ресурсів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НЮУ імені Ярослава Мудрого
Анотація
Розкрито засади використання Інтернет-ресурсів як інструменту для навчання англійської мови; такі ресурси допомагають викладачу презентувати новий матеріал; дозволяють представити інформацію за допомогою різноманітних мультимедійних ресурсів. Раскрыто основы использования Интернет-ресурсов в качестве инструмента для обучения английскому языку ; такие ресурсы помогают преподавателю представить новый материал ; представить информацию с помощью различных мультимедийных ресурсов. The principles of using the Internet as a tool for training are described; the Internet-resources helps the teacher present the new material; allows submitting information through a variety of multimedia resources, students can study and comment on the material in more detail.
Опис
Ключові слова
англійська мова, Інтернет, ВНЗ, мовна підготовка студентів, английский язык, Интернет, ВУЗ, языковая подготовка студентов, English, Internet, University, students' language training
Цитування
Костікова І. І. Вивчення англійської мови у ВНЗ засобами Інтернет-ресурсів / І. І. Костікова // Іноземні мови у вищій освіті : лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. – Харків : ХЮУ, 2016. – С. 87–92.