ВПЛИВ МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ В МАЙБУТНІХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування естетичного смаку в майбутніх музично-педагогічних працівників. Наведено чинники, що сприяють цьому процесу. Зазначено, що в процесі формування естетичного смаку в музично-педагогічних працівників треба звернути увагу на внутрішній потенціал самореалізації, котрий визначає індивідуальні якості та, водночас, регулює естетичні сприйняття, судження, почуття, спрямовує на естетичну діяльність суб’єктів освітнього процесу. The publication examines the formation of aesthetic taste in future music-pedagogical workers. Factors contributing to this process are given. It is noted that in the process of forming an aesthetic taste in musical and pedagogical employees should pay attention to the internal potential of self-realization, which determines individual qualities and, at the same time, regulates aesthetic perceptions, judgments, feelings, directs the aesthetic activity of the subjects of the educational process.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, професійна підготовка, музичне мистецтво, освітній процес, аспірантські роботи, aesthetic education, professional training, musical art, educational process, postgraduate works
Цитування
Чжоу Мінь. Вплив методів виховання на процес формування естетичного смаку в майбутніх музично-педагогічних працівників / Чжоу Мінь // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 384–386.