Professional Art Education. Volume 1 (1)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-09-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
"Professional Art Education" – науковий журнал, заснований в 2020 році. Журнал надає можливість фахівцям в області мистецтва і мистецької освіти публікувати свої науково-методичні роботи: оригінальні наукові статті, що містять нові, раніше не публіковані результати, огляди, аналітичні і концептуальні розробки щодо конкретних проблем гуманітарних досліджень, зокрема гуманітарної освіти. Фокус і область застосування: історія, теорія і практика мистецької освіти, сучасні технології професійної підготовки майбутніх фахівців в області мистецтва і освіти."Professional Art Education" – научный журнал, основанный в 2020 году. Журнал предоставляет возможность специалистам в области искусства и художественного образования публиковать свои научно-методические работы: оригинальные научные статьи, содержащие новые, ранее не публиковавшиеся результаты, обзоры, аналитические и концептуальные разработки по конкретным проблемам гуманитарных исследований, в частности гуманитарного образования. Фокус и область применения: история, теория и практика художественного образования, современные технологии профессиональной подготовки будущих специалистов в области искусства и образования. Scientific Journal "Professional Art Education" is issued since 2020. The Journal provides an opportunity for specialists in art and arts education to publish their scientific and methodological works: original scientific articles that contain new, previously unpublished results, reviews, analytical and conceptual developments on specific problems in humanitarian research, in particular of arts education. Focus and Scope: history, theory and practice of art education, modern technologies of professional training of future specialists in the field of art and education.
Опис
Ключові слова
мистецтво, мистецька освіта, історія мистецької освіти, теорія мистецької освіти, практика мистецької освіти, професійна підготовка, гуманітарні дослідження, искусство, художественное образование, история художественного образования, теория художественного образования, практика художественного образования, профессиональная подготовка, гуманитарные исследования, art, art education, history of art education, theory of art education, practice of art education, training, humanities
Цитування
Professional Art Education : Scientific Journal / H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University ; [editor: O. Matvieieva (editor in chief) and others]. – Kharkiv, 2020. – Vol. 1, No. 1. – 64 p.