The History of Formation and Prospects of Development of the Turkish Anthroponymic System

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Duvar Yayınları
Анотація
The specificity of national personal naming systems is due to the fact that they are not only a product of a language evolution, but are also determined by social and cultural factors. Our paper aims to systematize the results of earlier studies on the topic, describe the Turkish anthroponymic system as a result of the historical development of the Turkish nation and detect its perspectives nowadays. In order to do this we are going to solve the following tasks: determine the basic periods of formation of the Turkish personal naming system, find out the historical and social factors that influenced its development, study the linguistic peculiarities of the name-stock of each period, explore the current state of the Turkish name-stock, analyze the most popular male and female names that are given to newborns in Turkey nowadays from the point of view of their origin, lexical meaning and morphological structure. Специфіка національних антропонімічних систем обумовлена тим, що вони є не лише продуктом мовної еволюції, але й визначаються соціальними та культурними чинниками. У нашій статті систематизуються результати більш ранніх досліджень на цю тему, дається опис турецької антропонімічної системи як результату історичного розвитку турецької нації та виявляються її перспективи нині. Для цього у статті вирішуються такі завдання: визначити основні періоди становлення турецької системи іменування, з'ясувати історичні та соціальні фактори, що вплинули на її розвиток, вивчити мовні особливості антропонімів кожного з цих періодів, дослідити поточний стан турецького антропонімікону, проаналізувати найпопулярніші чоловічі та жіночі імена, які даються новонародженим у Туреччині сьогодні, з точки зору їх походження, лексичного значення та морфологічної структури. Специфика национальных систем личного именования обусловлена тем, что они являются не только продуктом языковой эволюции, но также определяются социальными и культурными факторами. В нашей статье систематизируются результаты более ранних исследований по этой теме, дается описание турецкой антропонимической системы как результата исторического развития турецкой нации и выявляются ее перспективы в настоящее время. Для этого в статье решаются следующие задачи: определить основные периоды становления турецкой системы именования, выяснить исторические и социальные факторы, повлиявшие на ее развитие, изучить языковые особенности антропонимов каждого из этих периодов, исследовать текущее состояние турецкого антропонимикона, проанализировать самые популярные мужские и женские имена, которые даются новорожденным в Турции в настоящее время, с точки зрения их происхождения, лексического значения и морфологической структуры.
Опис
Ключові слова
anthroponymic systems, language features, Turkish nation, history, антропонімічні системи, мовні особливості, турецька нація, історія, антропонимические системы, языковые особенности, турецкая нация, история
Цитування
Skrazlovska I. History of Formation and Prospects of Development of the Turkish Anthroponymic System / I. Skrazlovska // Research in Education and Social Sciences / H. Ulukan (ed.). – Izmir : Duvar Yayınları, 2020. – P. 503–517.