«Перша чеснота» як базовий чинник реформувань в освітньому полі України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-09-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті висвітлено основні проблеми сучасних освітніх практик, розглянуто особливості реформувань в освітньому полі України на підґрунті справедливості як «першої чесноти». В статье освещены основные проблемы современных образовательных практик, рассмотрены особенности реформирований в образовательном поле Украины на основе справедливости как «первой добродетели».The article highlights the main problems of modern educational practices, the features of reforms in the educational fi eld in Ukraine grounds of justice.
Опис
Ключові слова
реформування освіти, педагогічні практики, освітні альтернативи, справедливість, відповідальність, реформирование образования, педагогические практики, образовательные альтернативы, справедливость, ответственность, educational reform, pedagogical practices, educational alternatives, fairness, responsibility
Цитування
Садоха О. В. «Перша чеснота» як базовий чинник реформувань в освітньому полі України / О. В. Садоха // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2014. – Вип. 1. – С. 125–131.