Розвиток інтелектуального потенціалу майбутніх учителів під час формування вмінь педагогічного прогнозування в навчальній діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Анотація
Автором простежено становлення розвитку інтелектуального потенціалу майбутніх учителів під час формування вмінь педагогічного прогнозування в навчальній діяльності. Автором прослежено становление развития интеллектуального потенциала будущих учителей при формировании умений педагогического прогнозирования в учебной деятельности. The author traced the formation of the development of the intellectual potential of future teachers in the formation of the skills of pedagogical forecasting in educational activities.
Опис
Ключові слова
інтелектуальний потенціал, педагогічне прогнозування, майбутні учителі, навчальна діяльність, интеллектуальный потенциал, педагогическое прогнозирование, будущие учителя, учебная деятельность, intellectual potential, pedagogical forecasting, future teachers, learning activities
Цитування
Кабанська О. С. Розвиток інтелектуального потенціалу майбутніх учителів під час формування вмінь педагогічного прогнозування в навчальній діяльності / О. С. Кабанська, А. А. Кабанська // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 300–304.