Макропростір сучасних університетів та мікропростір студентських наукових товариств як драйвери повоєнної реконструкції української держави

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Народна українська академія
Анотація
У статті розглянуто синергію досвіду і професіоналізму, яку уособлюють професорсько-викладацькі колективи вітчизняних університетів та науковий потенціал і енергія українського студентства, що створюють оптимістичну візію щодо післявоєнної реконструкції та реалізації амбітного проєкту світового лідерства України у ХХІ ст. The article examines the synergy of experience and professionalism embodied by the teaching staff of domestic universities and the scientific potential and energy of Ukrainian students, which create an optimistic vision for post-war reconstruction and the implementation of the ambitious project of Ukraine's world leadership in the 21st century.
Опис
Ключові слова
макропростір, сучасний університет, мікропростір, студентське товариство, реконструкція української держави, macrospace, a modern university, microspace, student society, reconstruction of the Ukrainian state
Цитування
Калюжна Ю. І. Макропростір сучасних університетів та мікропростір студентських наукових товариств як драйвери повоєнної реконструкції української держави / Ю. І. Калюжна // Мікроколективи в макросередовищі сучасного університету: позиції, ролі, підходи молодих викладачів : програма та матеріали XXХ наук.-теорет. конф. молод. учених, Харків, 8 квіт. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 16–18.