ПСИХОСОМАТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЙНА ГРА «ШЛЯХ ДО ФІЛОСОФСЬКОГО КАМЕНЮ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті проаналізовано психосоматична трансформаційна гра «Шлях до філософського каменю». Трансформаційна гра є різновидом групових ігор, яка орієнтована на знаходження оптимальних шляхів, рішень в складних ситуаціях та значимих векторах активності, спрямована на роботу з особистими запитами щодо досягнення цілей учасників в умовах змодельованого середовища та символічного розгортання сюжету або ритуалу. В статье проанализирована психосоматическая трансформационная игра «Путь к философскому камню». Трансформационная игра является разновидностью групповых игр, которая ориентирована на нахождение оптимальных путей, решений в сложных ситуациях и значимых векторах активности, направленная на работу с личными запросами по достижению целей участников в условиях смоделированной среды и символического развертывания сюжета или ритуала. The article analyzes the psychosomatic transformational game "The Way to the Philosopher's Stone". A transformative game is a type of group play that focuses on finding optimal paths, solutions in complex situations and meaningful activity vectors, aiming to work with personal requests to achieve participants' goals in a simulated environment and a symbolic unfolding of a story or ritual.
Опис
Ключові слова
психосоматична трансформаційна гра, ігротерапія, дієвість трансформаційної ігри, психокорекція, психосоматическая трансформационная игра, игротерапия, действенность трансформационной игры, психокоррекция, psychosomatic transformation game, play therapy, the effectiveness of transformative play, psychocorrection
Цитування
Хомуленко Т. Б. Психосоматична трансформаційна гра "Шлях до філософського каменю" / Т. Б. Хомуленко // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 82–86.