УМОВИ ВИЗНАННЯ ОСОБИ БЕЗРОБІТНОЮ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-09-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ужгородський національний університет (УжНУ)
Анотація
Автором досліджена правова специфіка умов визнання особи безробітною відповідно до чинного законодавства. Визначено, що до умов, за наявності яких особу може бути визнано безробітною, належать : вікові обмеження, відсутність роботи та доходу, неможливість підшукати підходящу роботу, наявність психологічної мотивації та фізіологічної здатності приступити до роботи, реєстрація в центрі зайнятості. Автором исследована правовая специфика условий признания лица безработным согласно с действующим законодательством. Определено, что к условиям, при наличии которых лицо может быть признано безработным, относятся : возрастные ограничения, отсутствие работы и дохода, невозможность подыскать подходящую работу, наличие психологической мотивации и физиологической способности приступить к работе, регистрация в центре занятости. The author studied law conditions for recognition specificity of unemployed persons in accordance with applicable law. Determined that conditions under which a person can be considered as unemployed include: age restrictions, lack of work and income, inability to find a suitable job, presence of psychological motivation and physiological ability to start work, registration at employment center.
Опис
Ключові слова
зайнятість, безробіття, безробітні, підходяща робота, джерело існування, занятость, безработица, безработные, подходящая работа, источник существования, employment, unemployment, unemployed persons, suitable work, source of existence
Цитування
Шабанов Р. І. Умови визнання особи безробітною відповідно до чинного законодавства / Р. І. Шабанов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право / Ужгород. нац. ун-т, юрид. ф-т. – Ужгород : УжНУ, 2015. – Вип. 35 (1.2). – C. 64–68.