КРИМІНОЛОГІЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчально-методичний комплекс «Кримінологія» розроблено для комплексного вивчення студентами дисципліни. Метою є освоєння студентами основних положень кримінологічної науки, з’ясування її сучасних теоретичних та практичних проблем, пов’язаних із розумінням злочинності, особи злочинця, питань кримінологічної детермінації, жертви злочинів, основних підходів щодо запобігання найбільш поширеним злочинним проявам, прогресивних стратегій протидії злочинності в інших країнах світу. The educational and methodological complex "Criminology" is designed for comprehensive study of the discipline by students. The aim is to master the basic provisions of criminological science, clarification of its modern theoretical and practical problems related to the understanding of crime, the personality of the criminal, issues of criminological determination, victims of crime, main approaches to to prevent the most common criminal manifestations, progressive strategies for combating crime in other countries of the world.
Опис
Ключові слова
кримінологія, злочинність, профілактика злочинності, віктимологія, навчально-методичний посібник, criminology, crime, crime prevention, victimology, teaching and methodological manual
Цитування
Павленко Т. А. Кримінологія : навч.-метод. комплекс / Т. А. Павленко, М. Г. Корабель ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 101 с.