"Студентське портфоліо" як засіб підвищення рівня навчальної мотивації студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Анотація
У публікації представлено алгоритм використання «студентського портфоліо» як засобу підвищення рівня навчальної мотивації студентів на заняттях з навчальних дисциплін «Педагогіка» і «Педагогічна майстерність». Наведено загальні наслідки його впровадження на практиці та подальші перспективи науково-методичної роботи в означеному напрямку. В публикации представлен алгоритм использования «студенческого портфолио» как средство повышения уровня учебной мотивации студентов на занятиях по учебным дисциплинам «Педагогика» и «Педагогическое мастерство». Приведены общие последствия его внедрения на практике и дальнейшие перспективы научно-методической работы в рассматриваемом направлении. The decision procedure for the application of «student portfolio» as a means of increasing the level of student’s learning motivation at classes for “Pedagogy” and “Pedagogical Mastery” has been presented in the article. The general consequences of its introduction into practice and further perspectives of scientific and methodical study in the specified direction have been denoted.
Опис
Ключові слова
навчальна мотивація студентів, «студентське портфоліо», алгоритм застосування «студентського портфоліо», учебная мотивация студентов, «студенческое портфолио», алгоритм применения «студенческого портфолио», student’s learning motivation, «student portfolio», decision procedure of «student portfolio» application
Цитування
Ткачов А. С. "Студентське портфоліо" як засіб підвищення рівня навчальної мотивації студентів / А. С. Ткачов, С. И. Ткачов // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 237–240.