Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-15
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник складено за матеріалами VI міжнародної науково-практичної конференції: «Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах», що проходила 15 травня 2015 року у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди. борник составлен по материалам VI международной научно-практической конференции «Социализация личности в современных социокультурных контекстах», проходившей 15 мая 2015 в Харьковском национальном педагогическом университете имени Г. С. Сковороды. The collection is based on the materials of the VI International Scientific and Practical Conference "Socialization of the Person in Modern Socio-Cultural Contexts", held on May 15, 2015 at the G. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.
Опис
Ключові слова
соціалізація особистості, соціокультурні контексти, політична соціалізація особистості, ресоціалізація, духовна соціалізація особистості, глобалізація, социализация личности, социокультурные контексты, политическая социализация личности, ресоциализация, духовная социализация личности, глобализация, socialization of personality, sociocultural contexts, political socialization of personality, resocialization, spiritual socialization of personality, globalization
Цитування
Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 15 трав. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Д. Денисенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2015. – 136 с.