Добір вихідного матеріалу при формуванні та підтриманні штучної популяції PERILLUS BIOСULATUS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія аграрних наук України, Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН, Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКОСГ НААН, Одеський державний аграрний університет
Анотація
В роботі представлені результати апробації методу добору вихідного матеріалу P. bioculatus за інтенсивністю таксису на кормовий подразник. Запропонований спосіб добору дозволяє диференціювати особин для подальшого ефективного розмноження і використовувати такий біоматеріал у програмах біологічного захисту рослин від шкідників. Спосіб технологічно простий і може бути використаний у селекційній роботі. This research shows the results of testing the method of source material selection of P. bioculatus on the basis of taxis intensity influence on food irrigative ingredients. The proposed method of selection allows to differentiate the species for further effective breeding as well as use such biomaterial in programs of biological protection of plants from pests. This method is technologically simple and can be used in breeding studies.
Опис
Ключові слова
біологічний захист рослин, ентомофаги, розведення комах, хемотаксис, штучні популяції, synthetic population, insect breeding, biological protection of plants, entomophages, chemotaxis
Цитування
Маркіна Т. Ю. Добір вихідного матеріалу при формуванні та підтриманні штучної популяції PERILLUS BIOСULATUS / Т. Ю. Маркіна, Я. О. Бачинська, В. П. Баркар // Інновації у сучасному агропромисловому виробництві [Електронне видання] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, Україна, 21–22 верес. 2023 р. – Одеса, 2023. – C. 166–169.