Шум как фактор снижения слуха

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Потеря слуха, вызванная шумом, является необратимым заболеванием, поэтому основой длительного сохранения слуха является полноценная первичная и вторичная профилактика. Втрата слуху, спричинена шумом, є незворотнім захворюванням, тому основою тривалого збереження слуху є повноцінна первинна та вторинна профілактика. Hearing loss caused by noise is an irreversible disease, so the basis for long-term hearing preservation is a complete primary and secondary prevention.
Опис
Ключові слова
анатомия, физиология, потеря слуха, шум, органы слуха, студенческие работы, анатомія, фізіологія, втрата слуху, шум, органи слуху, студентські роботи, anatomy, physiology, hearing loss, noise, hearing organs, student work
Цитування
Собко А. В. Шум как фактор снижения слуха / А. В. Собко, Л. В. Чернявская, М. В. Немцева // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 756–758.