TO THE STUDY OF THE QUESTION OF FEELINGS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Aspects of different types of senses are discussed in the work. A person has far from 5 or 6 types of senses. We interact with the world in many more ways. The work deals with clear and very original types of senses. A survey of humanities students was conducted, which showed that among them the largest share of those with an auditory type of perception. У роботі розглядаються аспекти різних видів чуття. У людини далеко не 5-6 видів почуттів. Ми взаємодіємо зі світом багатьма іншими способами. У статті йдеться про чіткі й дуже оригінальні види чуття. Було проведено опитування студентів гуманітарних спеціальностей, яке показало, що серед них найбільша частка тих, хто має аудіальний тип сприйняття.
Опис
Ключові слова
sense organs, perception, органи чуття, сприйняття
Цитування
Kots S. N. To the study of the question of feelings / S. N. Kots, V. P. Kots, A. R. Bazdyrieva // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 19–20.