ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЕНОГО СТАВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто формування усвідомленого ставлення дошкільників до власного здоров'я та безпеки життєдіяльності. Діти дошкільного віку допитливі та безстрашні, оскільки вони ще не здобули негативного життєвого досвіду. Саме тому ризик їхнього потрапляння в небезпечну ситуацію дуже великий. Зауважено, що формування уявлень і знань має відбуватися в процесі життєдіяльності дитини й ґрунтуватися на її інтересах, потребах і вимогах до життя. The article examines the formation of a conscious attitude of preschoolers to their own health and safety. Preschool children are inquisitive and fearless because they have not yet had negative life experiences. That is why the risk of them getting into a dangerous situation is very high. It was noted that the formation of ideas and knowledge should take place in the course of the child's life and be based on his interests, needs and requirements for life.
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, безпека життєдіяльності, охорона здоров’я, магістерські роботи, children of preschool age, Life Safety, health care, master's work
Цитування
Шумейко Р. І. Формування усвідомленого ставлення дошкільників до власного здоров'я та безпеки життєдіяльності / Р. І. Шумейко // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 94–95.