ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

dc.contributor.authorТищенко, Т. Г.
dc.date.accessioned2023-08-11T13:30:54Z
dc.date.available2023-08-11T13:30:54Z
dc.date.issued2023-05-18
dc.description.abstractУ публікації досліджено формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Соціальна компетентність є важливим чинником розвитку дітей, і визначається як здатність особистості розуміти та приймати соціальні норми та правила, а також успішно виконувати соціальні ролі, які вимагаються в різних суспільних ситуаціях. Наведено компоненти, з яких складаються соціальні компетенції. На основі аналізу педагогічних джерел виділено три основні напрями роботи щодо формування соціальної компетентності у дітей дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку. Зазначено, що виховання дитини з інтелектуальними порушеннями має передбачати ряд пов'язаних між собою цілеспрямованих впливів, які сприятимуть засвоєнню дитиною життєвого досвіду, адаптації до різних умов життя, формуватимуть в неї соціальні бажані навички, що нададуть їй можливість інтегруватися в соціум і стати рівноправним членом суспільства. The publication examines the formation of social competence of preschool children with intellectual disabilities. Social competence is an important factor in children's development and is defined as an individual's ability to understand and accept social norms and rules, as well as to successfully perform social roles required in various social situations. The components that make up social competences are given. On the basis of the analysis of pedagogical sources, three main directions of work on the formation of social competence in preschool children with intellectual development disorders have been identified. It is noted that the upbringing of a child with intellectual disabilities should include a number of interrelated and purposeful influences that will contribute to the child's assimilation of life experience, adaptation to various living conditions, form desirable social skills in him, which will give him the opportunity to integrate into society and become an equal member society.
dc.identifier.citationТищенко Т. Г. Формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями як психолого-педагогічна проблема / Т. Г. Тищенко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 324–326.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12173
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectсоціальна компетентність
dc.subjectінтелектуальні порушення
dc.subjectкорекційна робота
dc.subjectдіти дошкільного віку
dc.subjectsocial competence
dc.subjectintellectual disabilities,
dc.subjectcorrective work
dc.subjectpreschool children
dc.titleФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
dc.title.alternativeFORMATION OF SOCIAL COMPETENCE OF PRESCHOOL CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Тищенко Т. Г. Формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями.pdf
Розмір:
8.2 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: