МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗАКЛАДАХ ПРОФІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях зібрано теоретичні та практичні основи планування, проведення й підбиття підсумків педагогічної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня першого року навчання, спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література). Подаються вимоги до практики та оформлення звітної документації. Розміщено бібліографію з методики навчання української мови і літератури, педагогіки. Для здобувачів вищої освіти філологічних факультетів, спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). The guidelines contain theoretical and practical foundations for for planning, conducting and summarising pedagogical practice for applicants for of higher education of the second (master's) level of the first year of study, speciality 014.01 Secondary Education (Ukrainian Language and Literature). The requirements for practice are presented and preparation of reporting documentation. A bibliography on teaching methods is published. Ukrainian language and literature, pedagogy. For applicants for higher education of philological faculties, speciality 014 Secondary Education (Ukrainian Language and Literature).
Опис
Ключові слова
українська мова, українська література, педагогічна практика, підготовка вчителів, методичні рекомендації, Ukrainian language, Ukrainian literature, pedagogical practice, teacher training, methodological recommendations
Цитування
Марцин С. О. Матеріали для проходження педагогічної практики в закладах загальної, профільної та спеціалізованої середньої освіти : для здобувачів вищ. освіти другого (магістер.) рівня перш. року навчання : спец. 014 Серед. освіта (Укр. мова і л-ра) / С. О. Марцин ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 22 с.