Organization of successful education in the conditions of distance and blended learning

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The speech is devoted to the organization of successful education in the conditions of distance and mixed education. The most important components that lead to successful online learning are highlighted. Виступ присвячено організації успішного навчання в умовах дистанційного та змішаного навчання. Виокремлено найважливіші складові, які ведуть до успішного онлайн-навчання.
Опис
Ключові слова
distance learning, blended learning, successful learning, quality of education, дистанційне навчання, змішане навчання, успішне навчання, якість освіти
Цитування
Antonova V. Organization of successful education in the conditions of distance and blended learning / V. Antonova., S. Luparenko // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 20–22. – С. 3–4.