Аналіз рекреаційно - туристичного потенціалу Харківської області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-02-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті йдеться про потенціал туристичної галузі Харківщини та можливості його застосування, можливі способи вирішення проблем галузі та напрямки розвитку. Перспективні види туризму та способи оптимізації туристичної діяльності області. В статье говорится о потенциале туристической отрасли Харьковщины и возможности его применения, возможные способы решения проблем отрасли и направления развития. Перспективные виды туризма и способы оптимизации туристической деятельности области. The article deals with the potential of the Kharkiv region's tourism industry and its possibilities, possible ways of solving industry problems and directions of development. Promising types of tourism and ways to optimize the tourist activity of the region.
Опис
Ключові слова
туризм, рекреаційний потенціал, перспективні напрямки розвитку, Харківщина, проблеми туристичної галузі, способи оптимізації інфраструктури, туризм, рекреационный потенциал, перспективные направления развития, Харьковщина, проблемы туристической отрасли, способы оптимизации инфраструктуры, tourism, recreation potential, perspective directions of development, Kharkiv region, problems of the tourism industry, ways to optimize infrastructure, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
В. В. Єсіпов Аналіз рекреаційно - туристичного потенціалу Харківської області / В. В. Єсіпов // Географія та туризм : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 26 лют. 2020 р. / [за заг. ред. Ю.І. Муромцевої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 211–214.