ГЕНЕЗИС ДИТЯЧОЇ ПЕРІОДИКИ В КИТАЇ (КІНЕЦЬ XIX – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

dc.contributor.authorЛу, Сюй
dc.date.accessioned2022-11-17T16:00:35Z
dc.date.available2022-11-17T16:00:35Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ статті розкрито витоки становлення й розвитку періодичних видань для дітей в Китаї у період кінця XIX – початку ХХ століття. З’ясовано, що поява перших дитячих періодичних видань у Китаї припадає на кінець XIX століття і пов’язана з виходом у світ 1874 р. у Шанхаї журналу «Дитячий щомісячник». Його засновником став американський місіонер, який вбачав призначення журналу в поширенні християнського вчення, розширенні сфери пізнання дитиною світу, організації дитячого читання й навчання грамоти. Журнал «Дитячий світ» був розрахований на дітей молодшого шкільного віку, включав вірші, оповідання, біографії відомих людей, наукові відомості та ілюстрації та комікси, які було майстерно вигравірувано на мідних пластинах. Виявлено, що подальший розвиток дитячої періодики в країні був тісно пов’язаний із регіональними змінами та політичною структурою Китайської республіки. Рух за нову культуру, що розпочався 4 травня 1915 р., призвів до зміни політичного режиму, поширення в суспільстві західної культури й педагогічних ідей, розвитку видавничої галузі й технологій. Найвпливовішими дитячими виданнями в Китайській Республіці першої третини ХХ століття стали «Дитячий світ», заснований Commercial Press, «Світ хлопчиків», «Juvenile Magazine» («Журнал для неповнолітніх»), які враховували запити різних вікових категорій дітей, брали до уваги зміни в уявленнях дітей про освіту, орієнтувалися на виховання «людини розвиненої цивілізації», сприяли розвитку в дітей читацьких інтересів, літературної грамотності і здібностей до письма. Це позначилося на творчому наповненні дитячих журналів, урізноманітненні їх змісту, розширенні жанрового розмаїття, залученні дітей до висловлення своїх думок, глибшого пізнання один одного й обміну знаннями. Установлено, що від початку Антияпонської та Другої світової війни дитяча видавнича галузь в Китаї занепала. Нова віха в розвитку дитячої періодики в КНР припадає на 1950 рік і пов’язана з виходом у світ нового дитячого журналу «Дитячі часи» («Children's Times»). The article reveals the origins of the formation and development of periodical publications for children in China in the late XIX – early XX centuries. It was found out that the appearance of the first children's periodical publications in China dates back to the end of the XIX century and it is connected to the publication of the magazine “Children's Monthly” in Shanghai, in 1874. Its founder was an American missionary, who saw the purpose of the magazine in spreading Christian teachings, expanding the scope of the child's knowledge of the world, organizing children's reading and literacy. “Children's World” magazine was designed for primary school children, and it included poems, stories, biographies of famous people, scientific information and illustrations, and comics that were brilliantly engraved on copper plates. It was found out that the further development of children's periodical publications in the country was closely connected with regional changes and the political structure of the Republic of China. The movement for a new culture, which began on May 4, 1915, led to a change in the political regime, the spread of Western culture and pedagogical ideas in society, the development of the publishing industry and technology. The most influential children's publications in China in the first 30 years of the XX century were “Children's World”, founded by Commercial Press, “Boy's World”, “Juvenile Magazine”, which took into account the needs of different age groups, children's ideas about education. They were focused on the education of “man of advanced civilization”, contributed to the development of children's reading interests, literary literacy and writing skills. All these factors influenced the creative content of children's magazines, diversifying their content, expanding genre diversity, involving children in expressing their opinions, deeper knowledge of each other and exchange of knowledge. It has been established that the children's publishing industry in China has declined since the beginning of the Anti-Japanese War and World War II. A new milestone in the development of children's periodcals in China dates back to 1950 and is associated with the publication of a new children's magazine “Children's Times”.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЛу Сюй. Генезис дитячої періодики в Китаї (кінець XIX – початок ХХ століття) / Лу Сюй // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – Вип. 59. – С. 204–212. uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2312-1548 (Print)
dc.identifier.issn2312-8801 (Online)
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8992
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectКитайuk_UA.UTF-8
dc.subjectдитяча періодикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectстановленняuk_UA.UTF-8
dc.subjectрозвитокuk_UA.UTF-8
dc.subjectособливостіuk_UA.UTF-8
dc.subjectChinauk_UA.UTF-8
dc.subjectchildren's periodical publicationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectformationuk_UA.UTF-8
dc.subjectdevelopmentuk_UA.UTF-8
dc.subjectfeaturesuk_UA.UTF-8
dc.titleГЕНЕЗИС ДИТЯЧОЇ ПЕРІОДИКИ В КИТАЇ (КІНЕЦЬ XIX – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeGENESIS OF CHILDREN'S PERIODICS IN THE CHINA (END OF XIX – EARLY XX CENTURY)uk_UA.UTF-8
dc.typePreprintuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Лу Сюй_Генезис дитячої періодики в Китаї_Препринт.pdf
Розмір:
539.11 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: