Лобачевский Николай Иванович – великий учёный, геометр

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Презентация посвящается великому ученому, геометру Лобачевскому Николаю Ивановичу. 11 февраля (23 февраля) 2016 года исполняется 190 лет со «дня рождения неевклидовой геометрии». Существует большое количество литературы о жизни, деятельности и научной работе гениального ученого, главной заслугой которого есть открытие неевклидовой геометрии. Интересен этот человек не только как ученый, но и как личность. В презентации представлены основные этапы жизни и деятельности ученого. Николай Иванович умер непризнанным, не дожив до торжества своих идей всего 10–12 лет. Презентація присвячується великому вченому, геометру Лобачевському Миколі Івановичу. 11 лютого (23 лютого) 2016 року минає 190 років з «дня народження неевклідової геометрії». Існує велика кількість літератури про життя, діяльність та наукові роботи геніального вченого, головною заслугою якого є відкриття неевклідової геометрії. Цікава ця людина не тільки як вчений, а й як особистість. У презентації представлені основні етапи життя і діяльності вченого. Микола Іванович помер невизнаним, не доживши до торжества своїх ідей всього 10–12 років. The presentation is dedicated to the great scientist, Geometer Nikolai Ivanovich Lobachevsky. February 11 (February 23) 2016 marks 190 years since the “birthday of non-Euclidean geometry”. There is a large amount of literature on the life, work, and scientific work of a genius scientist, the main merit of which is the discovery of non-Euclidean geometry. This person is interesting not only as a scientist, but also as a person. In the presentation we will present the main stages of the life and work of a scientist. Nikolai Ivanovich died unrecognized, before reaching the triumph of his ideas only 10–12 years.
Опис
Ключові слова
Лобачевский Н. И., презентация, неевклидовая геометрия, Лобачевський М. І., презентація, неевклідова геометрія, Lobachevsky N. I., presentation, non-euclidean geometry
Цитування
Лобачевский Николай Иванович – великий ученый, геометр : презентация / уклад. С. С. Мажара ; Харк. нац. пед. ун-т имени Г. С. Сковороды, научная библиотека. – Харьков : ХНПУ, 2016. – 24 сл.
Колекції