Шляхи формування репродуктивного здоров’я молоді

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було розкрито проблему збереження репродуктивного здоровʼя, яка за своєю значущістю, масштабністю, перспективністю, стратегічним характером на сьогодні є однією з найбільш актуальних. Проблеми збереження репродуктивного здоров’я вимагають особливої уваги. В умовах гострої демографічної кризи надзвичайно актуальним є збереження та покращення репродуктивного здоровʼя молоді. Автором было раскрыто проблему сохранения репродуктивного здоровья, которая по своей значимости, масштабности, перспективности, стратегическим характером на сегодня является одной из наиболее актуальных. Проблемы сохранения репродуктивного здоровья требуют особого внимания. В условиях острой демографического кризиса чрезвычайно актуальным является сохранение и улучшение репродуктивного здоровья молодежи.The author has revealed the problem of reproductive health preservation, which is one of the most topical issues today in terms of its importance, scale, perspective, and strategic nature. Reproductive health problems require special attention. In the context of an acute demographic crisis, preserving and improving the reproductive health of young people is extremely urgent.
Опис
Ключові слова
репродуктивне здоров’я, молодь, жінки, соматичні захворювання, репродуктивное здоровье, молодежь, женщины, соматические заболевания, reproductive health, youth, women, somatic diseases
Цитування
Щербак І. М. Шляхи формування репродуктивного здоров’я молоді / І. М. Щербак, Д. В. Кічка // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 236–239.