КОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЄВО-РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАЇКАННЯМ У ПРОЦЕСІ ЛОГОРИТМІЧНИХ ЗАНЯТЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються особливості подолання заїкання у дітей старшого дошкільного віку, засобами логоритміки. Виділені основні завдання та принципи логоритміки. Описані методи логопедичної роботи, які допомагають подолати мовленнєві проблеми дітей старшого дошкільного віку. The article deals with the peculiarities of overcoming stuttering in older preschool children by means of logrhythms. The main tasks and principles of logarithmic are highlighted. Methods of speech therapy work that help to overcome speech problems of older preschool children are described.
Опис
Ключові слова
заїкання, порушення мовлення, корекція, логоритміка, stuttering, speech disorder, correction, log rhythm
Цитування
Ракульцева М. Корекція мовленнєво-рухових порушень у дітей із заїканням у процесі логоритмічних занять / М. Ракульцева, Л. Є. Перетяга // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 140–144.