ГОРМОНАЛЬНІ ТА РЕПРОДУКТИВНІ РОЗЛАДИ У САМЦІВ ЩУРІВ ВНАСЛІДОК НАДМІРНОГО СПОЖИВАННЯ РАФІНОВАНОЇ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Пульс»
Анотація
У експериментальних 7-ми місячних самців щурів доповнення стандартного раціону рафінованою соняшниковою олією у дозі 3 г/кг маси (перевищення норми жирів у 1,5 рази) впродовж 75 діб призвело до андрогенного дефіциту (зниження вмісту вільного і загального тестостерону), гіперестрогенії, порушення фізіологічного співвідношення статевих гормонів. Гормональні розлади супроводжувалися дефектами сперматогенезу: зниженням загальної концентрації гамет, морфологічно нормальних форм, підвищенням відсотку кількості патологічних форм. У экспериментальных 7-ми месячных самцов крыс дополнение стандартного рациона рафинированым подсолнечным маслом в дозе 3 г/кг (превышение нормы жиров в 1,5 раза) в течение 75 суток привело к андрогенному дефициту (снижению содержания свободного и общего тестостерона), гиперэстрогении, нарушению физиологического соотношения половых гормонов. Гормональные нарушения сопровождались дефектами сперматогенеза: снижением общей концентрации гамет, морфологически нормальных форм, повышением процента количества патологических форм. In experimental 7-month-old male rats, supplementation of the standard diet with refined sunflower oil at a dose of 3 g/kg body weight (excess fat by 1.5 times) for 75 days led to androgen deficiency (decreased free and total testosterone), hyperestrogenism, disorders physiological ratio of sex hormones. Hormonal disorders were accompanied by defects in spermatogenesis: a decrease in the total concentration of gametes, morphologically normal forms, an increase in pathological forms.
Опис
Ключові слова
чоловіча гіпофертильність, соняшникова олія, сперматогенез, статеві гормони, мужская гипофертильность, подсолнечное масло, сперматогенез, половые гормоны, male hypofertility, sunflower oil, spermatogenesis, sex hormones
Цитування
Антіпова Р. В. Гормональні та репродуктивні розлади у самців щурів внаслідок надмірного споживання рафінованої соняшникової олії / Р. В. Антіпова, Т. Є. Комісова, Н. Ф. Величко, А. Є. Сак // Проблеми ендокринної патології. – 2020. – № 3. – С. 98–103.