Релігійне підґрунтя лібералізму

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, видавництво «Гілея»
Анотація
Лібералізм зобов’язаний своїм виникненням сукупності різноманітних чинників. Проводиться думка, що саме християнство спричинило вихід лібералізму на арену європейського політичного дискурсу Євангельські цінності- свобода, рівність, братерство - стали засадничими принципами лібералізму як ідеологічної доктрини сучасності. Либерализм обязан своим возникновением совокупности различных факторов. Проводится мысль, что именно христианство детерминировало выход либерализма на арену европейского политического дискурса. Евангельские ценности - свобода, равенство, братство - стали основоположными принципами либерализма как идеологической доктрины современности. Liberalism owes its origin the whole set of various factors. The thought that namely Christianity determined the appearing of the European political discourse area is set. The Gospel valuesfreedom, equality and brotherhood became the ground principles of the liberalism as an ideologicdoctrine of the modernity.
Опис
Ключові слова
лібералізм, християнство, свобода, рівність, демократія, либерализм, христианство, свобода, равенство, демократия, liberalism, сhristianity, freedom, equality, democracy
Цитування
Куц Г. М. Релігійне підґрунтя лібералізму / Г. М. Куц // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; [редкол. : Вашкевич В. М. (гол. ред.) та ін.]. – Київ : Гілея, 2013. – Вип. 69 (2). – С. 703–707.