Роль заочної педагогічної освіти у підготовці вчительських кадрів

dc.contributor.authorРибальченко, Н. П.
dc.date.accessioned2023-05-01T10:15:58Z
dc.date.available2023-05-01T10:15:58Z
dc.date.issued2023-03-29
dc.description.abstractУ статті здійснено аналіз ролі заочної форми навчання у підготовці вчительських кадрів. Встановлено, що в основі проектування змісту та організаційних форм вищої заочної освіти повинні лежати такі принципи, як гнучкість, взаємодія викладача та здобувача як рівних партнерів, незалежність від процедури просування по службі, різноманітність, відкритість, вертикальна та горизонтальна інтеграція, участь у соціальних змінах, відсутність елітарності, забезпечення професіоналізму. The article analyzes the role of correspondence education in the training of teaching staff. It was established that the design of the content and organizational forms of higher correspondence education should be based on such principles as flexibility, interaction of the teacher and student as equal partners, independence from the promotion procedure, diversity, openness, vertical and horizontal integration, participation in social changes, lack of elitism, ensuring professionalism.
dc.identifier.citationРибальченко Н. П. Роль заочної педагогічної освіти у підготовці вчительських кадрів / Н. П. Рибальченко // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали наук. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 207–213.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11046
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectвчительські кадри
dc.subjectзаклад освіти
dc.subjectздобувач
dc.subjectорганізація навчального процесу
dc.subjectпедагогічна освіта
dc.subjectпідготовка вчителів
dc.subjectteaching staff
dc.subjecteducational institution
dc.subjectacquirer
dc.subjectorganization of the educational process
dc.subjectpedagogical education
dc.subjectteacher training
dc.titleРоль заочної педагогічної освіти у підготовці вчительських кадрів
dc.title.alternativeThe role of extramural pedagogical education in teacher training
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Рибальченко Н. П. Роль заочної педагогічної освіти.pdf
Розмір:
3.78 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: