Поєднання гри Го і фізичних вправ як фактор розвитку когнітивних і нейродинамічних функцій дітей 6 років

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health, sport, rehabilitation
Анотація
В данній статті автор виявив вплив застосування гри Го всполученні з фізичними вправами на показники когнітивних і нейродинамічних властивостей дітей 6 років. Показано достовірний вплив характеру занять в групах (гра Го; Гра Го в сполученні з фізичними вправами; звичайні заняття за програмою продовженого дня) на когнітивні та нейродинамічні функції дітей 6 років. В данной статье автор обнаружил влияние применения игры Го всполученни с физическими упражнениями на показатели когнитивных и нейродинамических свойств детей 6 лет. Показано достоверное влияние характера занятий в группах (игра Го; Игра Го в сочетании с физическими упражнениями; обычные занятия по программе продленного дня) на когнитивные и нейродинамических функции детей 6 лет. In this article, the author has discovered the influence of the application of the game Go combining with physical exercises on the indicators of cognitive and neurodynamic properties of children 6 years. The significant influence of the nature of the classes in the groups (Guo's game, Gore's play in combination with physical exercises, regular classes in the program of the extended day) is shown on the cognitive and neurodynamic functions of children 6 years.
Опис
Ключові слова
гра Го, діти, когнітивність, нейродинаміка, фізичні вправи, игра Го, дети, когнитивность, нейродинамика, физические упражнения, game of Go, children, cognition, neural dynamics, еxercise
Цитування
Абросімов Є. О. Сочетание игры Го и физических упражнений как фактор развития когнитивных и нейродинамических функций детей 6 лет / Є. О. Абросімов // Health, sport, rehabilitation. – 2018. – № 3(4). – Рр. 7–22. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1467962