Формування безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах

dc.contributor.authorЄсіна, Н. О.
dc.date.accessioned2023-10-11T16:54:59Z
dc.date.available2023-10-11T16:54:59Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ статті проаналізовані різні підходи до визначення поняття «соціальні мережі» як технологічні комплекси організації та управління обмінами електронною інформацією між суб’єктами соціальних відносин, об’єднаних спільними інтересами, інформаційними потребами й навичками; на основі аналізу наукової літератури виявлені позитивні та негативні сторони соціальних мереж, які впливають на становлення та розвиток особистості підлітка; визначена роль соціальних мереж на сучасному етапі розвитку суспільства, яка проявляється в представництві інтересів не тільки соціальних груп, але й цілих соціальних верств населення; виявлено негативний вплив соціальних мереж на особистість підлітка, що проявляється в розширенні видів діяльності підлітків у віртуальному просторі, прагненні до самостійності та дорослості, експериментів над собою, що призводить до появи ризикованої діяльності як в Інтернет-мережі, так і в реальному житті; розкрито поняття безпечної поведінки в соціальних мережах як сукупності дій особистості під час користування Інтернетом, що сприяють задоволенню потреб і водночас запобігають можливості завдання збитків, заподіяних фізичному, психічному, соціальному благополуччю та майну самої людини й інших людей. Наведено авторське визначення безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах як напрям соціального виховання із забезпечення сукупності дій підлітків у соціальних мережах, що характеризують обізнаність їх про ризики та правила поведінки в соціальних мережах, уміннями зважено реагувати в ризикованих ситуаціях, контролювати емоційний стан, відповідально ставитися до власної діяльності в Інтернет-просторі; виділено основні правила безпечної поведінки в соціальних Інтернет-спільнотах; виокремлено структурні компоненти безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах: пізнавальний, мотиваційний та вчинково-рефлексивний. The article analyzes various approaches to defining the concept of "social networks" as technological complexes of organization and management of electronic information exchanges between subjects of social relations united by common interests, information needs and skills; based on the analysis of scientific literature, the positive and negative aspects of social networks, which influence the formation and development of the adolescent's personality, were identified; the defined role of social networks at the current stage of the development of society, which is manifested in the representation of the interests of not only social groups, but also entire social strata of the population; the negative influence of social networks on the personality of a teenager was revealed, which is manifested in the expansion of the types of activities of teenagers in the virtual space, the desire for independence and adulthood, experiments on themselves, which leads to the appearance of risky activities both on the Internet and in real life; the concept of safe behavior in social networks is revealed as a set of actions of an individual while using the Internet, which contribute to the satisfaction of needs and at the same time prevent the possibility of causing damage to the physical, mental, social well-being and property of the person himself and other people. The author's definition of the safe behavior of adolescents in social networks is given as a direction of social education to ensure a set of actions of adolescents in social networks, which characterize their awareness of the risks and rules of behavior in social networks, the ability to respond appropriately in risky situations, to control their emotional state, to be responsible for their own activities in the Internet space; the main rules of safe behavior in social Internet communities are highlighted; structural components of safe behavior of adolescents in social networks are distinguished: cognitive, motivational and action-reflexive.
dc.identifier.citationЄсіна Н. Формування безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах / Н. Єсіна // Джерело педагогічних інновацій. Безпечна освіта. – 2023. – Вип. № 1 (41). – C. 94–98.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12711
dc.language.isouk
dc.publisherХарківська академія неперервної освіти
dc.subjectпідлітки
dc.subjectсоціальні мережі
dc.subjectІнтернет-мережі
dc.subjectсоціальномережева послуга
dc.subjectсоціальна структура
dc.subjectбезпечна поведінка
dc.subjectсоціальний фахівець
dc.subjectadolescents
dc.subjectsocial networks
dc.subjectInternet networks
dc.subjectsocial network service
dc.subjectsocial structure
dc.subjectsafe behaviour
dc.subjectsocial specialist
dc.titleФормування безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах
dc.title.alternativeFormation of safe behaviour of adolescents in social networks
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Єсіна Н. Формування безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах.pdf
Розмір:
526.97 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: