Автореферати докторських та кандидатських дисертацій отриманих ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2017 р.)

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Покажчик ознайомлює читачів з багатоплановими науковими дослідженнями вчених. До складу покажчика увійшли автореферати дисертацій, які були отримані університетом у період з грудня 2016 року по грудень 2017 року. Покажчик складається з 9 розділів, до яких увійшло 132 назви бібліографічних записів. Створений покажчик призначений насамперед для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, а також для тих користувачів, які цікавляться науковими дослідженнями педагогіки, психології, філології, філософії тощо. Автореферати дисертацій, які включено до покажчика, знаходяться у фонді бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Указатель знакомит читателей с многоплановыми научными исследованиями ученых. В состав указателя вошли авторефераты диссертаций, которые были получены университетом в период с декабря 2016 по декабрь 2017 года. Указатель состоит из 9 разделов, в которых вошло 132 названия библиографических записей. Созданный указатель предназначен прежде всего для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов, а также для тех пользователей, которые интересуются научными исследованиями педагогики, психологии, филологии, философии и тому подобное. Авторефераты диссертаций, которые включены в указателя, находятся в фонде библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды. The pointer acquaints readers with many scientific researches of scientists. The structure of the index includes abstracts of dissertations received by the university from December 2016 to December 2017. The index consists of 9 sections, which included 132 bibliographic titles. The created index is intended primarily for scientists, lecturers, postgraduates and students, as well as for those users who are interested in scientific research in pedagogy, psychology, philology, philosophy, etc. Abstract abstracts of the theses included in the index are in the library of the KhNPU named after G. S. Skovoroda.
Опис
Ключові слова
автореферати, бібліографічний покажчик, докторські дисертації, кандидатські дисертації, авторефераты, библиографический указатель, докторские диссертации, кандидатские диссертации, abstracts, bibliographic index, doctoral dissertations, candidate's theses
Цитування
Автореферати докторських та кандидатських дисертацій отриманих ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2017 р.) : бібліогр. покажч. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наукова бібліотека ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 2017. – 27 с.