Екологічна освіта і виховання студентів різних спеціальностей у педагогічному університеті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття ілюструє необхідність змін загальної екологічної освіти та формування студентів різних спеціальностей як майбутніх викладачів. В статье иллюстрируется необходимость изменения общего экологического образования и формирования студентов разных специальностей в качестве будущих учителей. The paper illustrates necessities in changes of general ecological education and formation of students of different specialties as future teachers.
Опис
Ключові слова
екологія, екологічна освіта, екологічна освіта вчителів, педагогічний університет, студенти, экология, экологическое образование, экологическое образование учителей, педагогический университет, студенты, ecology, ecological education, ecological formation of teachers, pedagogical university, students
Цитування
Мухіна О. Ю. Екологічна освіта і виховання студентів різних спеціальностей у педагогічному університеті / О. Ю. Мухіна, Н. П. Чепурна // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 149–152.