Педагогічна освіта батьків у науковому доробку В. Сухомлинського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Анотація
У статті на основі аналізу філософської та педагогічної спадщини В. Сухомлинського висвітлюються ідеї педагога-новатора в контексті проблем організації і змісту педагогічної освіти батьків. Визначена і теоретично обґрунтована система педагогічної освіти батьків В. Сухомлинського як складової частини педагогічного процесу, який реалізується школою в співдружності із сім’єю. В статье на основе анализа философского и педагогического наследия В. Сухомлинского освящаются идеи педагога-новатора в контексте проблем педагогического образования родителей. Определена и теоретически обоснована система педагогического образования родителей В. Сухомлинского, как составной части педагогического процесса, который реализуется школой в содружестве с семьѐй. In the article on base of the analysis philosophical and pedagogical inheritance V. Suhomlinskiy are illuminated ideas of the teacher-trailblazer in context of the problems to organizations and contents of the pedagogical education the parents. Determined and theoretically motivated system of the pedagogical education of the parents V. Suhomlinskiy, as component part of pedagogical process, which is realized by school in commonwealth with family.
Опис
Ключові слова
педагогічна освіта батьків, сімейне виховання, сім’я, педагогическое образование родителей, семейное воспитание, семья, pedagogical education the parents, family education, family
Цитування
Єсьман І. В. Педагогічна освіта батьків у науковому доробку В. Сухомлинського / І. В. Єсьман // Вісник Черкаського університету : [зб. наук. пр.]. Сер. : Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: Н. А. Тарасенкова та ін.]. – Ч. 1. – Черкаси : Вид-во ЧНУ, 2010. – С. 211–215.