УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ МІЖДЕРЖАВНІ ВІДНОСИНИ 1991-2014 рр.: ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджуються відносини України з Російською Федерацією 1991 – 2014 рр. Авторкою розкрито умови налагодження двосторонніх відносин між Україною та Російською Федерацією на початковому етапі та на етапі переходу до стратегічного партнерства; проаналізовано причини погіршення відносин між країнами після помаранчевої революції; з’ясовано основні риси двосторонніх відносин у період президентства В. Януковича та визначено причини застосування Російською Федерацією сили проти України у 2014 р. The work examines Ukraine's relations with the Russian Federation from 1991 to 2014. The author reveals the conditions for establishing bilateral relations between Ukraine and the Russian Federation at the initial stage and at the stage of transition to a strategic partnership; analyzed the reasons for the deterioration of relations between the countries after the Orange Revolution; the main features of bilateral relations during the presidency of V. Yanukovych are clarified and the reasons for the use of force by the Russian Federation against Ukraine in 2014 are determined.
Опис
Ключові слова
«газова війна», євроінтеграція, кордон, міжнародні відносини, територіальна цілісність, Чорноморський флот, "gas war", European integration, border, international relations, territorial integrity, Black Sea Fleet
Цитування
Балобанова О. О. Українсько-російські міждержавні відносини 1991-2014 рр.: історія протистояння : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / О. О. Балобанова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2024. – 83 с.
Колекції