ПРАВО ЛЮДИНИ НА ГІДНЕ ЖИТТЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкривається зміст поняття «гідне життя», виявляється суть права людини на гідне життя, характеризується його правова природа, аналізується роль держави в забезпеченні гідного життя людини, виводиться інтегруюча концепція забезпечення права людини на гідне життя. The article discloses the meaning «a decent life», reveals the essence of the human right a dignified life, characterized by its legal nature, examines the role of government in ensuring a decent life, and shows the integrated concept of human right to a dignified life.
Опис
Ключові слова
право людини, гідність, гідне життя, якість життя, рівень життя, особистість, громадянське суспільство, соціальна політика, соціальна держава, розвиток, human rights, dignity, decent life, quality of life, standard of living, personality, civil society, social politics, social state, development
Цитування
Цуварев О. Ф. Право людини на гідне життя як невід’ємна складова соціальної політики держави / О. Ф. Цуварев // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2020. – Вип. 31. – С. 99–106.