Розселення вірмен на території України у науковому доробку Я. Р. Дашкевича

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті охарактеризовано територіальне розселення вірменських колоній на території України на основі наукових праць Я. Р. Дашкевича. На основі аналізу праць історика зроблено висновок про те, що вірмени нерівномірно розселялися по території України (переважна більшість заселяла Західну Україну). В статье охарактеризовано территориальное расселение армянских колоний на территории Украины на основе научных трудов Я. Р. Дашкевича. На основе анализа работ историка сделан вывод о том, что армяне неравномерно расселялись по территории Украины (подавляющее большинство заселяли Западную Украину). The article describes the territorial settlement of the Armenian colonies on the territory of Ukraine on the basis of the scientific works of Y. R. Р. Dashkevich. Based on the analysis of the historian's works, the conclusion is made that Armenians were unevenly settled on the territory of Ukraine (the vast majority inhabited Western Ukraine).
Опис
Ключові слова
Дашкевич Я. Р., історія вірмен, розселення вірменських колоній, аспірантські роботи, история армян, расселение армянских колоний, аспирантские работы, Dashkevich Ya., Armenian history, the settlement of the Armenian colonies, postgraduate work
Цитування
Сопельняк А. С. Розселення вірмен на території України у науковому доробку Я. Р. Дашкевича / А. С. Сопельняк // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 152–154.