ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ І КИТАЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Зазначено, що стимулювання майбутніх учителів хімії в освітньому середовищі є процесом створення таких педагогічних умов, котрі прискорюють розкриття особистості, її схильностей до хімічних наук і педагогічної діяльності. Наразі недостатньо впроваджуються активні методи навчання та засоби ІКТ для професійної самореалізації педагогів. It has been noted in the article that stimulating future Chemistry teachers in the educational environment is a process of creating such pedagogical conditions that accelerate the revelation of person's identity, his inclinations to chemical sciences and pedagogical activity. Currently, active teaching methods and ICT tools for teachers' professional self-realization are not insufficiently implemented.
Опис
Ключові слова
самореалізація особистості, процес стимулювання, учителі хімії, освітнє середовище, активні методи навчання, person's self-realization, process of stimulation, Chemistry teachers, educational environment, active teaching methods
Цитування
Хоу Ісюань. Проблеми стимулювання майбутніх учителів хімії до професійної самореалізації в освітньому середовищі України і Китаю / Хоу Ісюань // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 318–321.