Лімфоїдні структури травного тракту куликів (Charadrii)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-04-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУ імені В. Н. Каразіна
Анотація
Уперше досліджено й описано лімфоїдні структури травного тракту 12 видів куликів (Charadrii). Установлено, що захисні структури в стінці травної трубки представлені лімфоїдними вузликами й лімфоцитами, які дифузно розташовані: у власній пластинці слизової оболонки, у м'язовій і серозній оболонках. Лімфоїдні вузлики в усіх відділах травного тракту неінкапсульовані. У досліджених видів куликів відзначено наявність дивертикулу Меккеля, який можна вважати периферичним органом імунної системи куликів. З'ясовано, що найбільша кількість лімфоїдної тканини сконцентрована в передньому відділі травної трубки (стравохід) і в задньому відділі (пряма кишка). Впервые исследованы и описаны лимфоидные структуры пищеварительного тракта 12 видов куликов (Charadrii). Установлено, что защитные структуры в стенке пищеварительной трубки представлены лимфоидными узелками и лимфоцитами, диффузно расположенными: в собственной пластинке слизистой оболочки, в мышечной и серозной оболочках. Лимфоидные узелки во всех отделах пищеварительного тракта неинкапсулированы. У исследованных видов куликов отмечено наличие дивертикула Меккеля, который можно считать периферическим органом иммунной системы куликов. Установлено, что наибольшее количество лимфоидной ткани сконцентрировано в переднем отделе пищеварительной трубки (пищевод) и в заднем отделе (прямая кишка). Digestive tract lymphoid structures of 12 species of waders (Charadrii) have been investigated and described for the first time. It has been found out that protective structure s of the digestive tube wall are lymphoid nodules and lymphocytes diffusely located in the lamina propria, in the muscle and serosa. Lymphoid nodules in all parts of the digestive tract are not encapsulated. In the species of waders studied presence of Meckel’s diverticulum, which can be considered as a peripheral organ of the immune system has been noticed. It has been found out that the largest amount of lymphoid tissue is concentrated in the anterior part of the digestive tube (esophagus) and in the posterior part (rectum).
Опис
Ключові слова
зоологія, кулики, травний тракт, лімфоїдні структури, дивертикул Меккеля, зоология, кулики, пищеварительный тракт, лимфоидные структуры, дивертикул Меккеля, zoology, waders, digestive tract, lymphoid structures, Meckel's diverticulum
Цитування
Харченко Л. П. Лімфоїдні структури травного тракту куликів (Charadrii) / Л. П. Харченко, І. О. Ликова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Біологія. – Харків : ХНУ, 2013. – № 1056, вип. 17. – С. 130–137.