Правові гарантії реалізації та захисту прав спортсменів України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена гарантіям реалізації права на працю професійними спортсменами в Україні. На підставі проведеного аналізу чинного законодавства та наукової літератури надаються пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства. Статья посвящена гарантиям реализации права на труд профессиональными спортсменами в Украине. На основании проведенного анализа действующего законодательства и научной литературы предоставляются предложения по совершенствованию действующего законодательства. The article is devoted to safeguards the right to work by professional athletes in Ukraine. The analysis of current legislation and scientific literature provided suggestions for improving the law.
Опис
Ключові слова
спорт, професійний спортсмен, умови праці, гарантія, трудовий договір, профессиональный спортсмен, условия труда, гарантия, трудовой договор, Sports, а professional athlete, working conditions, guarantee employment
Цитування
Полянський А. О. Правові гарантії реалізації та захисту прав спортсменів України / А. О. Полянський // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2011. – Вип. 17. – С. 75–81.