Developing digital competence of teachers of Humanitarian disciplines in the conditions of COVID-19 quarantine measures

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
IOP Publishing
Анотація
The relevance of the research is explained by the necessity of developing digital competence of teachers of Humanitarian disciplines at the higher education institutions (HEIs) in the conditions of the quarantine measures to prevent the spread of COVID-19. It is particularly challenging for teachers of Humanitarian disciplines, who are not specialists in the digital sphere as their profession is focused on humans. The purpose of the paper is to define the influence of the quarantine on the work of teachers at HEIs, revealing the level of the development, challenges and peculiarities of enhancing the digital competence of teachers of Humanitarian disciplines, theirs needs in education and giving recommendations how to arrange education and make administrative decisions. The methods of the research are survey, theoretical analysis, others. The results are to define the peculiarities of the influence of the quarantine. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю розвитку цифрової компетентності викладачів гуманітарних дисциплін закладів вищої освіти (ЗВО) в умовах карантинних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19. Особливо складно це зробити викладачам гуманітарних дисциплін, які не є фахівцями в цифровій сфері, оскільки їхня професія зосереджена на людині. Мета статті – визначити вплив карантину на роботу викладачів ЗВО, виявити рівень розвитку, виклики та особливості підвищення цифрової компетентності викладачів гуманітарних дисциплін, їхні потреби в навчанні та надати рекомендації щодо організації навчання та прийняття управлінських рішень. Методи дослідження – опитування, теоретичний аналіз, інші. Результати полягають у визначенні особливостей впливу карантину.
Опис
Ключові слова
digital competence, teachers, humanities, higher education institutions, quarantine measures, COVID-19, цифрова компетентність, викладачі, гуманітарні дисципліни, заклади вищої освіти, карантинні заходи
Цитування
Developing digital competence of teachers of Humanitarian disciplines in the conditions of COVID-19 quarantine measures / I. Trubavina, S. Dotsenko, O. Naboka, M. Chaikovskyi, H. Meshko // Journal of physics : Conference series. – 2021. – Vol. 1840, Is. 1. – Pp. 1–20.