Комунікативні стратегії і тактики в англомовному воєнному медіадискурсі (на матеріалі британських та американських онлайн-публікацій про російсько-українську війну)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначено комунікативні стратегії і тактики в британському та американському воєнному медіадискурсі на матеріалі новинних інформаційних статей онлайн-видань The Telegraph та The Washington Post, присвячених російсько-українській війні. Виокремлено дві макростратегії – інформативну та оцінну, що спрямовані на досягнення відповідних головних комунікативних цілей статей. Кожна із цих макростратегій реалізується за допомогою мікростратегій, спрямованих на досягнення супутніх цілей статей: дискредитаційної, оцінної, емоційного впливу, інформативної, агітаційної, підвищення власного статусу, які водночас реалізуються низкою комунікативних тактик та відповідних мовних засобів. The topicality of the study proposed in this article is determined by the necessity to expand the scholarly knowledge of war media discourse and its characteristic commutative strategies and tactics using data of present-day publications in quality newspapers. The article aims to identify communicative strategies and tactics in British and American war media discourses, which are represented by news articles about the Russian-Ukrainian war, published online by The Telegraph and The Washington Post newspapers. It singles out two macrostrategies, informative and evaluative ones, which are aimed at achieving the corresponding primary communicative purposes of the news articles, informing and evaluating respectively. Each of these macrostrategies is implemented by means of microstrategies aimed at achieving the complementary objectives of the news articles, which comprise discrediting, evaluative and informative (informative-interpretative) microstrategies, as well as those of emotional impact, agitation, and raising one’s status (self-presentation). These microstrategies are, in turn, implemented by a number of communicative tactics and appropriate language means. The discrediting microstrategy is found to be the most frequent in the British war media discourse (32,61%), whereas the microstrategy of emotional impact is defined as the most frequent in the American one (27,50%). Overall, microstrategies of discrediting (30,30%), evaluation (23,30%) and emotional impact (23,30%), as well as the informative one (15,10%) are the most represented in both discourses. The microstrategy of raising one’s status (identified only in the American war media discourse) (4,60%) and the agitation microstrategy (3,40%) are much less frequently employed. The tactics of appeal to authorities, values and basic needs as well as the factual tactic are some of the most frequently applied in both discourses. In terms of language means, both discourses employ a wide range of stylistic devices, which tend to predominate in the American one though.
Опис
Ключові слова
воєнний медіадискурс, комунікативна стратегія, комунікативна макростратегія, комунікативна мікростратегія, комунікативна тактика, новинна інформаційна стаття, мовні засоби, російсько-українська війна, war media discourse, communicative strategy, communicative macrostrategy, communicative microstrategy, communicative tactic, news article, language means, Russian-Ukrainian war
Цитування
Подуфалова Т. В. Комунікативні стратегії і тактики в англомовному воєнному медіадискурсі (на матеріалі британських та американських онлайн-публікацій про російсько-українську війну) / Т. В. Подуфалова, А. Р. Ільченко // Лінгвістичні дослідження. – Харків, 2023. – Вип. 58. – С. 289–305.