Соціальне виховання підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах засобами національної культури

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Визначене соціальне виховання підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах засобами національної культури. Определено социальное воспитание подростков в общеобразовательных учебных заведениях средствами национальной культуры.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, підлітки, національна культура, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, подростки, национальная культура, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, adolescents, national culture, general educational institutions, student work
Цитування
Свистун І. Ю. Соціальне виховання підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах засобами національної культури / І. Ю. Свистун // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 59.