Роль и значение спорта и физической культуры в жизни современной студенческой молодёжи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
PC "Technology center"
Анотація
В статье рассматривается роль и значение спорта и физической культуры в жизни современной студенческой молодежи. Проанализированы причины возникновения заинтересованности в спорте и физической культуры в целом. Обосновано, что здоровье не является главенствующей целью занятий спортом, на первое место выходит конструирование тел(а), которое отвечало бы изменяющимся представлениям нормативности в обществе. У статті розглядається роль і значення спорту і фізичної культури в житті сучасної студентської молоді. Проаналізовано причини виникнення зацікавленості в спорті та фізичної культури в цілому. Обґрунтовано, що здоров'я не є головною метою занять спортом, на перше місце виходить конструювання тіл (а), яке відповідало б постійно змінюваних уявленням нормативності в суспільстві. The role of importance and importance to sport and physical culture in the life of today's student youth is appreciated. The reasons for winnings in sports and physical culture as a whole have been analyzed. It was reasoned that it was not healthy for you to engage in sports in the first place, on the first page to go in for the construction of the bodies (a), so that I would be able to constantly determine the standards in suspension.
Опис
Ключові слова
спорт, физическая культура, телесность, стиль жизни, студенческая молодежь, здоровье, личность, интерес, заинтересованность, спорт, фізична культура, телесність, стиль життя, студентська молодь, здоров'є, фізичність, цікавість, зацікавленість, sports, physical culture, body, lifestyle, student youth, health, personality, interest, interesting
Цитування
Роль и значение спорта и физической культуры в жизни современной студенческой молодежи / М. В. Триняк и др. // ScienceRise : Scientific Journal . - 2018. - № 4 (45). - С. 53-57.