The organization of students’ study control as activity of faculty boards of Ukrainian universities at the second half of the XIXth century

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Készült a Rózsadomb Contact Kft, Budapest
Анотація
The article reveals the authorities of Faculty Boards of Ukrainian Universities at the second half of the XIXth century on ensuring teaching and educational process, in particular the organization of students’ knowledge control; the attention is focused onthefactors of effective work of Faculty Boards in the conditions of operation theCharters (1863-1884years); the characteristics oftypes and forms of the control during the researched period is given. У статті розкрито владу факультетських рад українських університетів у другій половині XIX століття щодо забезпечення навчально-виховного процесу, зокрема організації контролю знань студентів; увага зосереджена на факторах ефективної роботи Рад факультетів в умовах експлуатації Статутів (1863-1884років); дано характеристику видів і форм контролю за досліджуваний період. В статье раскрыто власть факультетских советов украинских университетов во второй половине XIX века по обеспечению учебно-воспитательного процесса, в частности организации контроля знаний студентов; внимание сосредоточено на факторах эффективной работы Советов факультетов в условиях эксплуатации Уставов (1863-1884рокив) дана характеристика видов и форм контроля за исследуемый период.
Опис
Ключові слова
faculty board, studying, control, organization, organization, students, universities, факультетна рада, навчання, управління, організація, студенти, університети, факультетный совет, обучение, управление, организация, студенты, университеты
Цитування
Razumenko Т. О. Тhe organization of students’ study control as activity of faculty boards of Ukrainian universities at the second half of the XIXth century / Т. О. Razumenko // Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest, 2018. – VI (43). – P. 46–49.