ГРИНЬОВА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА, доктор педагогічних наук, професор (до 75-річчя від дня народження)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Гриньової Валентини Миколаївни, доктора педагогічних наук, професора кафедри початкової і професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченої впродовж 47 років науково-педагогічної діяльності (1977–2024 рр.) – дисертації, книги, монографії, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями освіти, професійної освіти та педагогіки. The bibliographic index is dedicated to the scientific activity of Valentyna Hrynova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Primary and Vocational Education of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The publication collects and systematises information about the scientific achievements of the scientist over 47 years of scientific and pedagogical activity (1977-2024) - dissertations, books, monographs, textbooks, manuals, articles published in scientific collections and periodicals, conference materials. The index is addressed to researchers, teachers, postgraduates, students and all those interested in education, vocational education and pedagogy.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, Гриньова В. М., науковий доробок, педагогічна діяльність, педагогічна спадщина, початкова школа, професійна освіта, професори ХНПУ імені Г. С. Сковороди, biobibliographic index, V. Hryniova, scientific achievements, pedagogical activity, pedagogical heritage, primary school, vocational education, professors of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Цитування
Гриньова Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор (до 75-річчя від дня народження) : біобібліографія: 1977–2024 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна ; бібліогр. ред. О. І. Романовська]. – Харків : ХНПУ, 2024. – 114 с. : портр. – (Серія «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди» ; вип. 15).