ЗМІСТ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЛІНІЇ В КУРСІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

dc.contributor.authorАсєєва, І. В.
dc.contributor.authorТорумова, Я.
dc.contributor.authorДурдиєв, И.
dc.date.accessioned2023-12-21T17:39:48Z
dc.date.available2023-12-21T17:39:48Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ публікації визначено зміст функціональної лінії в курсі алгебри і початків математичного аналізу. Функціональна змістовно-методична лінія курсу шкільної математики є однією з основоположних ліній, що проходить через весь курс, починаючи з арифметичних залежностей в початковій школі та є основою математичного аналізу. Зазначено, що в сучасній шкільній математиці використовується теоретико-множинний підхід, що дозволяє розглядати всі варіанти визначення поняття функції і способи її завдання: аналітичний, графічний, табличний, словесний. Варіації введення визначення залежать тільки від вікової категорії учнів, починаючи від наочно-інтуїтивного сприйняття залежно до формального визначення, що формується в старших класах, і бачення авторів навчально-методичних комплексів, які дотримуються генетичного трактування поняття «функція», що дозволяє відобразити динамічну природу функції і застосувати її до моделювання реальних процесів. The publication defines the content of the functional line in the course of algebra and the beginnings of mathematical analysis. The functional content-methodical line of the school mathematics course is one of the fundamental lines that runs through the entire course, starting with arithmetic dependencies in elementary school and is the basis of mathematical analysis. It is noted that in modern school mathematics, a theoretical-multiple approach is used, which allows considering all options for defining the concept of a function and methods of its assignment: analytical, graphical, tabular, verbal. Variations in the introduction of the definition depend only on the age category of the students, starting from the visual-intuitive perception depending on the formal definition that is formed in the senior classes, and the vision of the authors of the educational and methodological complexes, which adhere to the genetic interpretation of the concept of "function", which allows to reflect the dynamic nature of the function and apply it to the simulation of real processes.
dc.identifier.citationАсєєва І. В. Зміст функціональної лінії в курсі алгебри і початків математичного аналізу / І. В. Асєєва, Я. Торумова, И. Дурдиєв // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 359–364.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13419
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectвивчення математики
dc.subjectалгебра
dc.subjectпочатки математичного аналізу
dc.subjectфункція
dc.subjectмагістерські роботи
dc.subjectstudy of mathematics
dc.subjectalgebra
dc.subjectthe beginnings of mathematical analysis
dc.subjectfunction
dc.subjectmaster's theses
dc.titleЗМІСТ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЛІНІЇ В КУРСІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ
dc.title.alternativeTHE CONTENT OF THE FUNCTIONAL LINE IN THE COURSE OF ALGEBRA AND PRE-ALGEBRA OF MATHEMATICAL ANALYSIS
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Асєєва І. В., Торумова Я., Дурдиєв И. Зміст функціональної лінії в курсі алгебри і початків математичного аналізу.pdf
Розмір:
5.23 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: