ДО ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ З ТЕХНІЧНОГО КОНСТРУЮВАННЯ ПІД ЧАС ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
З’ясовано можливості організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей з технічного конструювання під час педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти; розкрито особливості технічного конструювання в педагогічному закладі вищої освіти щодо підготовки студентів до роботи в закладах загальної середньої освіти. The possibilities of organization of educational and cognitive activity of future teachers of natural-mathematical specialties in technical design during their pedagogical practice in institutions of general secondary education have been determined. The features of technical design in pedagogical institution of higher education in the process of students’ training for work in institutions of general secondary education have been revealed.
Опис
Ключові слова
підготовка студентів, технічне конструювання, педагогічна практика, students’ training, technical design, pedagogical practice
Цитування
Дейниченко Г. До проблеми організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів з технічного конструювання під час педагогічної практики / Г. Дейниченко, Г. Кабанська // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 208–211.