ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ЗРАЗКІВ НУТУ КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ РОСЛИН УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-11-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (ПНПУ), ФОП Гаража М. Ф.
Анотація
В колекції нуту Національного центру генетичних ресурсів рослин України утримуються по вісім зразків видів Cicer judaicum Boiss. та Cicer pinnatifidum Jaub., чотири – Cicer reticulatum Labizinsky, три – Cicer bijugum K. N. Rech., по одному – Cicer chorassinicum (Bge) M. Pop. та Cicer yamashitae Kitam. Для отримання повної колекції однорічних видів нуту було розіслано запити на залучення зразків видів C. echinospermum P. H. Davis. та C. cuneatum Hochst. еx Rich. до ген банків Індії та Америки. В коллекции нута Национального центра генетических ресурсов растений Украины содержатся по восемь образцов видов Cicer judaicum Boiss. и Cicer pinnatifidum Jaub., четыре - Cicer reticulatum Labizinsky, три - Cicer bijugum K. N. Rech., по одному - Cicer chorassinicum (Bge) M. Pop. и Cicer yamashitae Kitam. Для получения полной коллекции однолетних видов нута было разослано запросы на привлечение образцов видов C. echinospermum P. H. Davis. и C. cuneatum Hochst. еx Rich. к ген банков Индии и Америки. The collection of chickpea of the National Center for Plant Genetic Resources of Ukraine contains eight samples of the species Cicer judaicum Boiss. and Cicer pinnatifidum Jaub., four - Cicer reticulatum Labizinsky, three - Cicer bijugum K. N. Rech., one each - Cicer chorassinicum (Bge) M. Pop. and Cicer yamashitae Kitam. To obtain a complete collection of annual species of chickpeas, inquiries were sent for the involvement of samples of C. echinospermum species P. H. Davis. and C. cuneatum Hochst. ex Rich. to the gene banks of India and America.
Опис
Ключові слова
ботаніка, Cicer L, дикі види, генетичні ресурси, біорізноманіття, ботаника, Cicer L, дикие виды, генетические ресурсы, биоразнообразие, botany, Cicer L, wild species, genetic resources, biodiversity
Цитування
Вус Н. О. Видове різноманіття зразків нуту колекції національного центру генетичних ресурсів рослин України / Н. О. Вус, Л. Н. Кобизєва, О. М. Безугла // Біорізноманіття : теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня заснув. каф. ботаніки, екології та методики навч. біології Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка, м. Полтава, 2–3 листоп. 2017 р. / М-во екології та природ. ресурсів України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. ботаніки, екології та методики навч. біології ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2017. – С. 83–85.