ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФАКУЛЬТЕТІ ІСТОРІЇ І ПРАВА ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РФ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто волонтерську діяльність на факультеті історії і права ХНПУ імені Г. С. Сковороди в умовах повномаштабного вторгнення РФ на територію України. У межах чинного законодавства на факультеті історії і права Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди діє волонтерській загін «Добрі серця». Здобувачі та викладачі факультету дотримаються життєвого девізу: «Жодного дня без добрих справ!» Наведено напрями волонтерської діяльності факультету історії і права. Зазначено, що волонтери факультету історії і права не лише пропонують ідеї проведення заходів і беруть активну участь у них, але й популяризують їх у соціальних мережах, загальноуніверситетських чатах, звертаються до адміністраторів різних українських телеграм-каналів, відомих блогерів, акторів для популяризації зборів, що є надзвичайно важливим у наш час. The publication examines volunteer activities at the Faculty of History and Law of the H. S. Skovoroda KhNPU in the conditions of a full-scale invasion of the Russian Federation into the territory of Ukraine. Within the limits of current legislation, the "Kind Hearts" volunteer unit operates at the Faculty of History and Law of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Winners and teachers of the faculty will adhere to the life motto: "Not a day without good deeds!" The areas of volunteer activity of the Faculty of History and Law are given. It is noted that the volunteers of the Faculty of History and Law not only propose ideas for holding events and take an active part in them, but also popularize them in social networks, university-wide chats, contact the administrators of various Ukrainian Telegram channels, famous bloggers, actors to popularize meetings that is extremely important nowadays.
Опис
Ключові слова
волонтерська діяльність, ХНПУ імені Г. С. Сковороди, російсько-українська війна, volunteer activity, H. S. Skovoroda KhNPU, Russian-Ukrainian war
Цитування
Чернікова І. В. Волонтерська діяльність на факультеті історії і права ХНПУ імені Г. С. Сковороди в умовах повномаштабного вторгнення РФ на територію України / І. В. Чернікова // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 291–297.